cs en de

02. Červenec 2021Závěrečné zkoušky oboru Designer v reklamě

Žáci si vylosovali ze třech disciplín, a to Výkladní skříň, Maketa výkladní skříně a Úprava stolu.
První dva dny si chystali potřebnou dokumentaci (poutače, dekorace). Mohli využít počítačových programů k návrhu svého tématu a vytisknout si potřebný materiál.

Třetí den probíhala celková realizace.

Úspěšným žákům gratulujeme a přejeme jim mnoho štěstí!