cs en de

30. Červen 2021Mimořádný termín MZ

Instrukce pro žáky k mimořádnému termínu MZ

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví platí, že s účinností od 1. července 2021 se zakazuje pohyb a pobyt osob bez ochranných prostředků dýchacích cest ve vnitřních prostorech a dalších místech uvedených v mimořádném opatření. Tato povinnost se však nevztahuje na žáky a studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni.

Pro vstup do školy a pohyb po budově školy i nadále platí povinnost nosit ochranu dýchacích cest a tedy i nutnost mít s sebou k didaktickým testům respirátor či roušku.