česká vlajka english flag deutsch flagge

img

Podnikání - denní, dálková forma

Získáte odborné dovednosti v profesní oblasti, pro kterou jste se připravovali v učebním oboru. Dále získáte dovednosti z ekonomické, účetní a administrativní agendy, právní, jazykové a komunikativní dovednosti včetně práce s PC, získáte znalosti potřebné pro zřízení a provoz vlastní firmy.

  • absolvent je připraven pro podnikatelské činnosti zejména v oboru své prvotní profesionalizace
  • denní i dálková forma studia