cs en de

Distanční výuka

Informace k distanční výuce pro žáky a rodiče

Vážení žáci a radiče, na této stránce naleznete postupně všechny důležité dokumenty zveřejňované příslušnými institucemi s ohledem na probíhající epidemii COVID-19 a realizovanou distanční výuku. Všechny podrobné pokyny Vám i nadále budou zasílány výhradně prostřednictvím informačního systému školy EduPage.